Utrzymanie trawników

Począwszy od pierwszego dnia, sztuczna trawa podlega wpływom zewnętrznym środowiska. Małe cząstki, takie jak kurz, pyłki, resztki roślin i materiały przemywana jest wodą deszczową. Dobra pielęgnacja murawy jest niezbędna.

Wynikiem tego procesu jest utwardzona powierzchnia, przy czym przepuszczalność wody nie jest już Prospekt_TDB150_2015.inddzagwarantowana. Przeplatana z cząsteczkami próchnicy warstwa tworzy idealną pożywkę dla glonów i mchu. To prowadzi do wielkiego ryzyka poślizgnięcia się, względnie do zwiększonego ryzyka zranienia gracza.

Inne zanieczyszczenia, takie jak śmieci, papier, potłuczone szkło, niedopałki papierosów, zakrętki od butelki, dodatkowo zwiększają ryzyko wypadków użytkowników. Regularna konserwacja sztucznej murawy jest konieczna, aby osiągnąć wysoką jakość oraz trwałość. Zakres i intensywność działań związanych z pielęgnacją i ochroną zależą od konkretnej lokalizacji, od otoczenia obiektu sportowego, i intensywności użytkowania.

W rutynowych odstępach granulat musi być wyjęty ze sztucznej nawierzchni i uwolniony przez przesiewanie szorstkich zanieczyszczeń. Wygięte włókna trawnika muszą zostać ponownie ustawione a materiał wypełniający musi zostać wprowadzony do stabilizacji maty trawy.